Absolwentka biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i biotechnologii molekularnej Uniwersytetu w Sydney (Australia). W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uchwałą Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Od roku 2013 pracuje na stanowisku adiunkta. Przedmiotem badań jest podłoże molekularne chłoniaków skórnych T-komórkowych, głównie Zespołu Sezary’ego.

Publikacje

Konferencje

Data:
12 – 14.02.2020
Gdzie:
Barcelona, Spain

4th World Congress of Cutaneous Lymphomas

Data:
26 – 30.01.2020
Gdzie:
Keystone, CO, USA

Cancer Epigenetics: New Mechanisms and Therapeutic Opportunities

Data:
12-15.06.14
Gdzie:
Mediolan

19th Congress of European Haematology Association

Data:
23-24.05.2014
Gdzie:
Berlin

International Conference on “From Omnics to novel Therapies in Cancer”

Data:
06-08.05.2014
Gdzie:
Greifswald

1st Chinese-German Hematological Symposium “New aspect of molecular pathogenesis in lymphocytic malignancies”

Data:
10-13.09.2013
Gdzie:
Poznań

IV Polski Kongres Genetyki

Data:
13-16.06.2013
Gdzie:
Sztokholm

18th Congress of European Haematology Association, EHA

Data:
06-09.02.2013
Gdzie:
Berlin

2nd World Congress of Cutaneous Lymphomas

Data:
14-17.06.2012
Gdzie:
Amsterdam

17th Congress of the European hematology Association, EHA

Data:
12-15.09.2010
Gdzie:
Lublin

III Polski Kongres Genetyki

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
Stypendium START 2014 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Przyznał: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
,,Złota Helisa''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna. K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10- 13.09.2013

Kto:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
dr n. biol. Mariola Zawada
mgr Karina Nowicka
Nagroda cytogenetyczna ,,Bocian''
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za pracę zespołową: K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, C.A. Schmidt, G.K. Przybylski: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Iżykowska
Nagroda Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN, 2013 r.
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za wyróżnioną pracę doktorską