W Instytucie Genetyki Człowieka pracuję od 2008 roku. Początkowo, jako doktorantka, zajmowałam się funkcjonalnymi badaniami heterozygotycznych mutacji w genie NBN, kodującym białko zaangażowane w naprawę złamań dwuniciowego DNA. Po uzyskaniu stopnia doktora w 2012 r., podjęłam tematykę niekodujących RNA w nowotworach hematologicznych. W latach 2015-2016 odbyłam staż naukowy w University Medical Centre Groningen w Holandii, w grupie prof. Anke van den Berg. Badałam tam rolę mikroRNA i długich niekodujących RNA w chłoniakach B-komórkowych. Tematykę tę kontynuuję w Instytucie we współpracy z prof. van den Berg. W szczególności skupiam się na niekodujących RNA regulowanych przez MYC, stosując wysokoprzepustowe metody przesiewowe z wykorzystaniem shRNA i CRISPR/Cas9.

Publikacje

MiR-378a-3p Is Critical for Burkitt Lymphoma Cell Growth.

Niu F, Dzikiewicz-Krawczyk A , Koerts J, de Jong D, Wijenberg L, Fernandez Hernandez M, Slezak-Prochazka I, Winkle M, Kooistra W, van der Sluis T, Rutgers B, Terpstra MM, Kok K , Kluiver J and van den Berg A

Cancers, 2020 Nov 27, 12 (12), e3546; 18 stron,  doi:10.3390/cancers12123546

IF-6,126 MNiSW-140

Konferencje

Data:
18-19.09.2017
Gdzie:
Poznań, Polska

RNAtion – Computational and Experimental RNA Biology Conference for Young Scientists
Wykład: Two faces of RNA: unraveling the role of protein-coding and non-coding ZDHHC11/B transcripts in Burkitt lymphoma

Data:
13-16.09.2017
Gdzie:
Heidelberg, Niemcy

EMBO|EMBL Symposium: The Non-Coding Genome
Wykład: ZDHHC11 and ZDHHC11B are novel critical components of the oncogenic MYC-miR-150-MYB network in Burkitt lymphoma

Data:
21-24.02.2016
Gdzie:
Santa Fe, USA

Keystone Symposium: Noncoding RNAs in Health and Disease
Plakat: Identification of target genes of the MYC-repressed tumor supressor miRNA-150 in Burkitt lymphom

Data:
20-22.01.2016
Gdzie:
Papendal , Holandia

10th Dutch Hematology Congress
Wykład: Identification of target genes of the MYC-repressed tumor supressor miRNA-150 in Burkitt lymphoma

Data:
11-15.06.2014
Gdzie:
Mediolan, Włochy

19th Congress of the European Hematology Association
Plakat: A functional polymorphism in the 3’ untranslated region of the ARHGAP26 gene confers an increased risk of chronic myeloid leukemia and causes illegitimate regulation by microRNA-18a-3p

Data:
10-13.09.2013
Gdzie:
Poznań, Polska

IV Polski Kongres Genetyki
Wykład: Polimorfizmy miejsc wiązania microRNA a ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i szpikowych białaczek u dorosłych

Data:
12-15.09.2010
Gdzie:
Lublin, Polska

III Polski Kongres Genetyki
Plakat: Wpływ heterozygotycznych mutacji genu NBN na funkcje nibryny

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
FIRST TIME
Przyznał: Fundacja Nauki Polskiej

Do konkursu zgłoszono 131 wniosków, z których 13 zostało zarekomendowanych do finansowania ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Fundacji Nauki Polskiej, wśród nich znalazł się projekt dr Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk pt. "Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B".