Medal im. Ludwika Hirszfelda dla prof. Macieja Kurpisza

Prof. Maciej Kurpisz został odznaczony przez Prezesa i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej medalem im. Ludwika Hirszfelda za wybitny wkład w rozwój Immunologii w Polsce (Warszawa, 8 czerwca 2017 r.)

Powrót