mgr Marta Kasprzyk otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award

Podczas 4th International Conference on the Long and the Short of Non-Coding RNAs, która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 r. na Rodos w Grecji, mgr Marta Kasprzyk, doktorantka w Samodzielnej Grupie Badawczej Funkcji Niekodujących Części Genomu pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award.

W ramach nagrody Marta została wybrana do zaprezentowania swojego plakatu w formie krótkiego wykładu:

“Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas”

Współautorzy pracy: Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

Prezentowane badania są wynikiem grantu FIRST-TEAM POIR.04.04.00-00-5EC2/18-00 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanego dr hab. n. med. Agnieszce Dzikiewicz-Krawczyk.

Powrót