Nagroda im. Prof. Aleksandra Szczygła

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych przyznało nagrodę im. Prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w 2021 roku zespołowi w składzie: dr Kinga Gawlińska, dr Dawid Gawliński, mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. Małgorzata Filip.

Nagroda została przyznana za publikację:

“Alteration of the Early Development Environment by Maternal Diet and the Occurrence of Autistic-like Phenotypes in Rat Offspring.”

International journal of molecular sciences; DOI: 9662 10.3390/ijms22189662

IF-6,208; MNiSW-140

Powrót