Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego dla dr hab. Kamili Kusz-Zamelczyk

Kamila Kusz-Zamelczyk otrzymała nagrodę 1-stopnia za najlepszą pracę oryginalną w kategorii „Genetyka człowieka” jako autor wiodący publikacji „Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in A Human Primordial Germ Cell Model” International Journal of Molecular Sciences 2022, 23, 6592.

Informacja o wynikach konkursu Polskiego Towarzystwa Genetycznego na najlepsze prace oryginalne w zakresie genetyki opublikowane w 2022 roku: https://ptgen.pl/aktualnosci/informacja-wyniki-konkursow-ptg-za-najlepsze-publikacje-w-roku-2022-r/

Powrót