Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dla dr hab. n. med. Małgorzaty Dawidowskiej

Podczas XI Zjazdu PTGC w Bydgoszczy, Małgorzata Dawidowska – kierownik Samodzielnej Grupy Badawczej Hematoonkologii Podstawowej i Translacyjnej w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu genetyki człowieka w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy habilitacyjnej: „Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”.

Powrót