Nagroda główna im. Prof. Ostrowskiego dla mgr Moniki Pieniawskiej

Mgr Monika Pieniawska otrzymała główną nagrodę im. Prof. Kazimierza Ostrowskiego za zwycięstwo w konferencji „XIV Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych”, która odbyła się 04.03.2023r. w Warszawie. Nagroda została przyznana za wystąpienie ustne pt. „Wpływ nadekspresji deacetylazy histonowej 10 na biologię komórek nowotworowych w Zespole Sezary’ego”.

Powrót