Oddział PAN w Poznaniu nagrodził publikację, której wiodącym autorem był doktorant IGC PAN

Poznański Oddział PAN ogłosił wyniki IX edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2020 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant.

Nagrodzona praca:
Paczkowska J, Janiszewska J, Bein J, Schneider M, Bednarek K, Ustaszewski A, Hartmann S, Hansmann ML, Giefing M. The tumor suppressive mir-148a is epigenetically inactivated in classical Hodgkin lymphoma. Cells 2020, 14;9(10):2292. (MNiSzW 140; IF 4,366).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7602210/

Wiodącą autorką publikacji jest była doktorantka instytutu – dr Julia Paczkowska.

Powrót