Statuetka Honorowego Hipolita dla prof. Ryszarda Słomskiego

9 października 2019 r. Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król, wręczył prof. Ryszardowi Słomskiemu list informujący o przyznaniu Statuetki Honorowego Hipolita oraz nadały Godność „Lidera Pracy Organicznej”.

Decyzja Kapituły jest wyrazem najwyższego uznania za działalność naukową, dydaktyczną oraz charytatywną i społeczno-kulturalną w krzewieniu idei pracy organicznej.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, aby dać wyraz swoim ideałom i jednocześnie wskazać społeczeństwu polskiemu Osobistości najbardziej zasłużone w realizacji tych ideałów, ustanowiło specjalne honorowe wyróżnienie, którym jest Statuetka Honorowego Hipolita, symbolizująca Patrona naszego środowiska. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralnych oraz wartości pracy organicznej.

Wręczenie statuetki nastąpi na uroczystości Jubileuszu 70-lecia i 48-lecia pracy zawodowej w styczniu 2020 r.

Powrót