Stypendium podoktorskie JSPS dla Joanny Świerkowskiej.

Dr Joanna Świerkowska otrzymała stypendium „FY2024 JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan” finansowane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) na realizację projektu pt. „DNA methylation study in myopic mice towards explanation of increasing incidence of myopia worldwide” w Department of Ophthalmology, Keio University, Tokio, Japonia.

Powrót