Dr Aleksandra Zielińska Redaktorem Gościnnym Wydania Specjalnego w czasopiśmie Toxics (IF = 3.271)

Dr Aleksandra Zielińska z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych została wybrana przez wydawnictwo MDPI na Redaktora Gościnnego Wydania Specjalnego, dotyczącego najnowszych badań nad cytotoksycznością leków przeznaczonych dla zwierząt i ludzi (ang. Current Research on the Cytotoxicity of Drugs to Humans and Animals) w czasopiśmie Toxics (ISSN 2305-6304; @Toxics_MDPI).

Niniejsze Wydanie Specjalne ma na celu omówienie aktualnych badań w weterynarii i medycynie dotyczących cytotoksyczności leków. Czasopismo opublikuje wszystkie artykuły opisujące najnowsze postępy i wyzwania technologiczne wraz z przykładami bezpiecznie stosowanych leków, jak również innowacyjne rozwiązania zmniejszające cytotoksyczność leków, możliwe ryzyko skutków ubocznych u ludzi i/lub zwierząt, a także obiecujące terapie w leczeniu najczęstszych chorób.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania prac w terminie do 30. kwietnia 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie czasopisma:

https://www.mdpi.com/journal/toxics/special_issues/Cytotoxicity_Drugs

Powrót