Grant STSM dla mgr Agnieszka Nadel

Mgr Agnieszka Nadel z Samodzielnej Grupy Badawczej Zaawansowanych Modeli Tkankowych, działającej w ramach Zakładu Patologii Molekularnej otrzymała grant STSM (Short-Term Scientific Missions), pozwalający na wymianę doświadczeń dotyczących hodowli komórek macierzystych oraz modeli 3D podczas 3-miesięcznego pobytu na uniwersytecie w Gandawie, w Belgii. Grant został przyznany w ramach projektu COST Action CorEuStem (CA20140).

Powrót