Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł magistra biotechnologii medycznej uzyskała broniąc pracy dyplomowej pt. „Molecular analysis of the PAX8-PPARγ and RET/PTC rearrangements in follicular cell-derived thyroid tumors in Polish population. Praca powstała w Zakładzie Molekularnych Podstaw Medycyny, pod promotorstwem dr n. med. Karoliny H. Czarneckiej.

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej zdobywała w ponad rocznych stażach przy projektach w  Helmholtz Zentrum München w Monachium oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej  im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Obecnie doktorantka, uczestniczy w projekcie NCN SONATA 14 pt. „FIBROdrive – just a passenger or the driver? Investigating the mechanism of the cardiac fibroblast influence on heart tissue function – tissue engineering study to define differentiation proces of human atrial and ventricular cardiomyocytes”.

Publikacje:
OCR-Stats: Robust estimation and statistical testing of mitochondrial respiration activities using Seahorse XF Analyzer; Vicente A Yepez M, Laura S Kremer,Arcangela Iuso, Mirjana Gusic, Robert Kopajtich, Eliska Konarikova, Agnieszka Nadel, Leonhard Wachutka, Holger Prokisch, Julien Gagneur, PLoS One. 2018 Jul 11

Publikacje