Medal Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Michała Witta

Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu 22 listopada 2018 r. na Plenarnym Posiedzeniu przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał prof. dr. hab. Michał Witt za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Autorem zdjęć jest p. Jakub Ostałowski.
Powrót