Nagroda dla dr. n. med. Tomasza Kolanowskiego

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w ramach III edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2014 przyznał nagrodę w obszarze nauk medycznych dr. Tomaszowi Kolanowskiemu (praca pt.”In vitro and in vivo characteristics of connexin 43-modified human skeletal myoblasts as candidates for prospective stem cell therapy for the failing heart”). Wręczenie nagrody 12 czerwca 2015 r.

Powrót