Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dla dr Joanny Świerkowskiej

Podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Bydgoszczy, dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka – stopień doktora nadany w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy doktorskiej: „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów”.

Powrót