Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Uroczystość miała miejsce w dniu 7 czerwca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Odznaczenie przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na 70-te urodziny Profesora. Z powodu pandemii wręczenie nastąpiło z półtorarocznym opóźnieniem. Order został przyznany za działalność naukowo-badawczą Profesora obejmującą pionierskie badania DNA w kraju dla potrzeb diagnostycznych, medyczno-sądowych oraz wdrożenie i upowszechnienie diagnostyki molekularnej (odcisk genetyczny 1987; łańcuchowa reakcja polimerazy PCR 1989). Prace z zakresu biotechnologii medycznej stanowią ważny nurt zainteresowań i obejmują uzyskiwanie transgenicznych zwierząt jako bioreaktorów do wytwarzania peptydów oraz tkanek dla potrzeb ksenotransplantacji. Opatrunki biologiczne ze skóry transgenicznych świń zostały wielokrotnie zastosowane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski wręczają Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski

Prof. Słomski jest autorem 19 książek oraz ponad 400 prac naukowych. Sprawował opiekę nad 15 habilitacjami. Jest promotorem w 31 przewodach doktorskich oraz 104 pracach magisterskich. Członek Rad Naukowych: Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (przewodniczący od 2015), Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (przewodniczący od 2009), Instytutu Zootechniki – PIB oraz Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP do 2019 r. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Komisji ds. GMM i GMO w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i przewodniczący do 2020 r. Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, członek założyciel Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i obecnie wiceprezes, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uczestniczył w realizacji 44 projektów badawczych. Wykształcił ponad 1000 uczestników podczas 25 edycji Szkół Letnich. Delegat PAN i rządu na Konferencjach ONZ w Genewie o zakazie stosowania broni biologicznej i toksykologicznej (ponadto w Warszawie, Pekinie, Monachium). Staże naukowe na Uniwersytetach Chicago, Illinois, Harvard i Getynga. Biegły sądowy od 1992.

Wspólne zdjęcie odznaczonych osób

Prof. Słomski w przeszłości otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi (1986), Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2012), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2013), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014), Odznakę Zasłużony dla Rolnictwa (2016). Odznaczony został również Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), medalem stulecia Uniwersytetu Poznańskiego (2020). Profesor otrzymał również dwukrotnie Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1976 i 1977), dwukrotnie Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego (1988 i 2000), dwukrotnie Nagrodę Wydziału VI PAN (1979 i 1982), Nagrodę Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Włodzimierza Mozołowskiego (1975), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (1999), Nagrodę I° Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009), Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2012), Medal Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (2019), Statuetkę Honorowego Hipolita oraz Godność „Lidera Pracy Organicznej” przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2019).

Powrót