Wręczenie nagrody w konkursie „Mój doktorat w 180 sekund”

21 kwietnia, w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, odbyło się uroczyste wręczenie nagrody w konkursie „Mój doktorat w 180 sekund”. II Nagrodę Jury (ufundowaną przez Polską Akademię Nauk) podczas piątej polskiej edycji konkursu otrzymała doktorantka z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IGC PAN – Rim Ibrahim. Dyplom laureatce wręczyli: prof. Jean-Luc Schneider – attache naukowy ambasady francuskiej, prof. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN – członek jury z ramienia PAN oraz prof. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN – Prezes Oddziału PAN w Poznaniu.

W uroczystości wzięli udział również: prof. Maciej Giefing – zastępca dyrektora IGC PAN ds. naukowych oraz dr n. med. Agnieszka Malcher – promotor pomocniczy laureatki.

„Mój doktorat w 180 sekund” to konkurs mający na celu popularyzację nauki w języku francuskim. Doktoranci w ciągu trzech minut prezentują szerokiej publiczności swój temat badawczy, który może dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych. Organizowany jest przez Ambasadę Francji we współpracy z ośrodkami polskimi, w tym PAN.

Powrót