Medal Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Michała Witta

Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu 22 listopada 2018 r. na Plenarnym Posiedzeniu przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał prof. dr. hab. Michał Witt

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr Iwona Ziółkowska-Suchanek z Zakładu Patologii Molekularnej została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, za realizację projektu pt. „Efekt wyłączenia genu FAM13A w komórkach raka płuc”.

Nagroda za pracę magisterską

Mgr Marta Budzińska z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych zajęła II. miejsce w 54. Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stypendia dla mgr Moniki Drobnej i mgra Erkuta Ilaslana

Mgr inż. Monika Drobna oraz mgr Erkut Ilaslan otrzymali Stypendia dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019, przyznawane przez Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Nagroda „Złota Helisa” przyznana podczas IX Zjazdu PTGC

Podczas IX Zjazdu Genetyki Człowieka odbywającego się w Bydgoszczy w dniach 13-15 września 2018 r. przyznano nagrodę „Złota Helisa” za plakat pt.: „Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis”

Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk laureatką 5 konkursu w programie FIRST TEAM

Do konkursu zgłoszono 131 wniosków, z których 13 zostało zarekomendowanych do finansowania ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Fundacji Nauki Polskiej, wśród nich znalazł się projekt dr Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk pt. „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”.