Nagroda „Złota Helisa” przyznana podczas IX Zjazdu PTGC

Podczas IX Zjazdu Genetyki Człowieka odbywającego się w Bydgoszczy w dniach 13-15 września 2018 r. przyznano nagrodę „Złota Helisa” za plakat pt.: „Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis”

Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk laureatką 5 konkursu w programie FIRST TEAM

Do konkursu zgłoszono 131 wniosków, z których 13 zostało zarekomendowanych do finansowania ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Fundacji Nauki Polskiej, wśród nich znalazł się projekt dr Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk pt. „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”.

I miejsce w sesji posterowej

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań, 7-8.04.2018.

Nominacja do nagrody International Poster Prize

Nominacja do nagrody International Poster Prize podczas konferencji naukowej poświęconej interakcjom tumor-host oraz infekcjom wirusami HPV w nowotworach głowy i szyi (2nd International Symposium on Tumor-Host Interaction in Head and Neck Cancer and 3rd International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer ), Essen, Niemcy, 25-27.01.2018 r.

Stypendium dla mgr Julii Paczkowskiej

Mgr Julia Paczkowska otrzymała Stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przyznane przez Instytut Chemii Bioorganicznej Środowiskowe Studium Doktoranckie, Poznań, 1.12.2017 r.

Wyróżnienie Oddziału PAN dla mgra Macieja Dąbrowskiego.

Mgr Maciej Dąbrowski otrzymał wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą pt.: „Aminoglycoside-stimulated readthrough of premature termination codons in selected genes involved in primary ciliary dyskinesia” [Bukowy-Bieryłło Z, Dąbrowski M, Witt M, Ziętkiewicz E; RNA Biol, 2016, 13 (10): 1041-1050] opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant.