Wyróżnienie Oddziału PAN dla mgra Macieja Dąbrowskiego.

Mgr Maciej Dąbrowski otrzymał wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą pt.: „Aminoglycoside-stimulated readthrough of premature termination codons in selected genes involved in primary ciliary dyskinesia” [Bukowy-Bieryłło Z, Dąbrowski M, Witt M, Ziętkiewicz E; RNA Biol, 2016, 13 (10): 1041-1050] opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant.

„Zasłużony dla rolnictwa”

Prof. Ryszard Słomski został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, 14.12.2016 r.

Wyróżnienie za plakat na konferencji w Kolonii

Prezentacja posterowa, wybrana dodatkowo do prezentacji ustnej pt: „The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC)” (Bodnar M, Łuczak M, Bednarek K, Szylberg Ł, Marszałek A, Grenman R, Szyfter K, Jarmuż-Szymczak M, Giefing M), została wyróżniona

Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną dla mgra Kamila Wierzbińskiego

Podczas  XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w dniach 13-15 października 2016 roku w Ryni mgr Kamil  WierzbińskiZakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych otrzymał dyplom za najlepszą prezentację ustną przedstawioną w sesji „Niewydolność i choroba niedokrwienna serca”.