Problematyka badawcza obejmuje molekularno-genetyczne aspekty wybranych chorób nowotworowych, autoimmunizacyjnych i zakaźnych. Analizowane są mutacje i polimorfizmy w genach ryzyka nowotworzenia oraz rearanżacje genomowe i aberracje chromosomowe w białaczkach, raku piersi, krtani, płuc oraz jelita grubego. Badana jest rola polimorfizmów wybranych genów dla oceny ryzyka rozwoju cukrzycy, SM i choroby Addisona. Poszukiwane są genetyczne markery eliminacji HCV oraz skuteczności leczenia chorych z WZWC.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy

ncn

„Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rozwój Zespołu Sezary’ego metodą sekwencjonowania całego genomu i transkryptomu.”

Czas trwania: 29.08.2013 – 28.08.2016

2. Projekt badawczy

ncn

„Gen BCL11B – potencjalny cel terapeutyczny w nowotworach z komórek T.”

Czas trwania: 20.02.2014 – 19.02.2017

3. Projekt badawczy

logo_ptd

„Analiza microRNA z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych dla oceny ryzyka rozwoju i identyfikacji molekularnych markerów cukrzycy typu 1.”

Czas trwania: 05.2015 – 05.2018

4. Projekt badawczy

logo_ptd

„Znaczenie genów kontrolujących tkankową dostępność i działanie glikokortykosteroidów dla rozwoju insulinooporności i zagrożenia cukrzycą typu 2 u dzieci i młodzieży z otyłością.”

Czas trwania: 05.2013 – 05.2016

Współpraca krajowa i zagraniczna

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Klinika i Katedra Chorób Zakaźnych, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika i Katedra Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Oddział Torakochirurgii, Poznań

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Neuroimmunologicznych, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w  Poznaniu.

Clinic for Internal Medicine C, University Greifswald, Greifswald, Germany.

Department of Clinical Science, University of Bergen, Norwegia.

Department of Dermatology, Leiden University Medical Center, Leiden, Holandia.

Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania.

Laboratory of Genome Maintenance Rockefeller University, Stany Zjednoczone.

Veterinary Genetics Group, Vetsuisse-Faculty Zurich, University of Zurich, Szwajcaria.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr inż. Bogna Świątek-Kościelna
II miejsce w konkursie na najlepsze krótkie doniesienie - VII Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką
Przyznał: SKN "Biosfera", Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP

Za doniesienie pt.: Ekspresja genu TP53 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną". Poznań, 9.04.2016 r.

Kto: Jolanta Rembowska
Medal Złoty
Przyznał: Prezydent RP

Medal za Długoletnią Służbę. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014 r.

Kto: dr n. med. Iwona Ziółkowska-Suchanek
Stypendium START 2014
Przyznał: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej