Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz immatrykulacja nowych uczestników Studium Doktoranckiego.

Dnia 16 grudnia 2016 w Sali Dużej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich kolegom, którzy uzyskali  ten stopień w bieżącym roku w Instytucie Chemii Bioorganicznej, Instytucie Genetyki Człowieka lub Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

W ramach uroczystości wręczono dyplomy doktorskie dwóm kolegom z naszego Instytutu: Pani dr Marcie Kaczmarek-Ryś oraz  Panu dr. Pawłowi Boruniowi. Gratulujemy!

Ponadto miała miejsce uroczysta immatrykulacja nowych doktorantów, rozpoczynających naukę w ramach studium doktoranckiego Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Wśród naszych nowych doktorantów immatrykulowano Panią mgr Monikę Drobną, Panią mgr Darię Marszałek oraz Panią mgr Julię Paczkowską, które przygotowują rozprawy doktorskie w naszym Instytucie.   Witamy!

Powrót