Piknik Instytutów Naukowych

W dn. 29 czerwca br. na terenie Instytutu Genetyki Człowieka PAN odbyło się sąsiedzkie spotkanie (piknik) dla pracowników Instytutów: Genetyki Roślin PAN, Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i Genetyki Człowieka PAN.

Scientia et Arte

To galeria pośród pracowni laboratoryjnych, powołana do istnienia w czerwcu 2017 roku