Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o  śmierci
Prof. dr hab. n. med. Danuty Rożynkowej