Tytuł doktora honoris causa dla prof. Marka Świtońskiego

W dniu 18 maja 2023 r. zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz PAN został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nowy grant badawczy w IGC PAN

Nowy projekt badawczy naukowców IGC PAN uzyskał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki.