Czwarte spotkanie członków konsorcjum EURASNET

W dniach 28 – 30 września odbędzie się na Wydziale Biologii UAM czwarte spotkanie członków konsorcjum EURASNET. Głównym tematem badań prowadzonych przez laboratoria zrzeszone w ramach projektu EURASNET jest splicing alternatywny  i jego regulacja.