Współpraca z portalem edukacyjnym Onkologia-dziecieca.pl

IGC PAN nawiązał współpracę z portalem edukacyjnym Onkologia-dziecieca.pl, który skierowany jest do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych pediatrycznych na choroby hematoonkologiczne oraz opiekunów tych chorych.