Nowy projekt popularyzujący naukę w IGC PAN

Projekt pt. „Naukę mamy w genach!” uzyskał finansowanie w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki” z Ministerstwa Edukacji i Nauki.