Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o  śmierci

mgr Anny Spik

Z wielkim żalem i smutkiem
zawiadamiamy o  śmierci
Prof. dra hab. med. Andrzeja Pawlaka

Pierwszy projekt PROM w IGC PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN po raz pierwszy będzie realizował projekt w ramach Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej z oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.