Informacja Dyrektora Instytutu w sprawie zawieszenia zajęć

W nawiązaniu do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, uprzejmie informuję, że w dniach 12 – 25 marca zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się w naszym instytucie tj. wykłady, seminaria, lektoraty i inne.