Współpraca z portalem edukacyjnym Onkologia-dziecieca.pl

IGC PAN nawiązał współpracę z portalem edukacyjnym Onkologia-dziecieca.pl, który skierowany jest do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych pediatrycznych na choroby hematoonkologiczne oraz opiekunów tych chorych.

Nowy projekt badawczo – rozwojowy w Instytucie

W wyniku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” dofinansowanie uzyskał projekt pt.  „Test do oceny potencjału proliferacyjnego gruczolaków ślinianek w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”.