Instytut Genetyki Człowieka PAN z Logo HR

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu otrzymał certyfikat Logo HR Excellence in Research przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają i stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Noc Biologów 2019

Instytut Genetyki Człowieka PAN (Stowarzyszenie Gen-i-już) zaprasza na zajęcia organizowane w ramach Nocy Biologów 2019.