Nowy patent

Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na rzecz Instytutu Genetyki Człowieka  PAN oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na wynalazek pt.: „Nowa linia komórkowa carcinoma mucoepidermale”, oznaczony numerem Urzędowym P. 414 457, zgłoszony dnia 22 października 2015 r.