Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną

Wśród laureatów tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace habilitacyjną znalazła się prof. Natalia Rozwadowska ze swoją pracą pt: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej.

Z dziesięciu nagrodzonych prac, osiągnięcie prof. Natalii Rozwadowskiej jest jedynym wychodzącym z Polskiej Akademii Nauk.

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2017 – wyróżnieni w roku 2018

Powrót