Grant ETIUDA Narodowego Centrum Nauki dla IGC PAN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniku konkursu  ETUIDA 7.

Młody naukowiec Instytutu Genetyki Człowieka PAN mgr Julia Paczkowska otrzymała finansowanie na realizację projektu badawczego pt.: Identyfikacja deregulowanych czynników transkrypcyjnych oraz miRNA – istotnych elementów regulomu w patogenezie klasycznego chłoniaka Hodgkina.

 

Powrót