Granty Narodowego Centrum Nauki dla pracowników IGC PAN

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty dla pracowników Instytutu Genetyki Człowieka PAN:

  • w programie PRELUDIUM 15 dla mgr Alicji Rabiasz na realizację projektu pt. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA.
  • w programie MINIATURA 2 dla dr Małgorzaty Dawidowskiej na realizację projektu pt. Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa u młodych dorosłych (AYA T-ALL): charakterystyka na poziomie transkryptomu miRNA
Powrót