Jubileusz 70-lecia i 48-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Ryszarda Słomskiego

24 stycznia br. o godz. 11.30 w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczną się obchody Jubileuszu 70-lecia i 48-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego – wieloletniego zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP, genetyka i biotechnologa, wybitnego przedstawiciela poznańskiego środowiska naukowego.

Jubilat wygłosi krótki wykład okolicznościowy, który będzie powiązany z prezentacją monografii „Dziedzictwo, doświadczenie, nauka. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski. Jubileusz 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy naukowej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

Podczas uroczystości nastąpi wręczenie prof. Słomskiemu prestiżowej statuetki Honorowego Hipolita oraz nadanie Godności „Lidera Pracy Organicznej”, a także innych odznaczeń.

Wydarzenie wiąże się z podsumowaniem dorobku prof. Słomskiego w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej. Adresowane jest do przedstawicieli poznańskiej, społeczności akademickiej, a także współpracowników i przyjaciół profesora, również z innych ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Notka o prof. Ryszardzie Słomskim

Prof. dr hab. Ryszard Słomski. genetyk i biotechnolog, przez cały okres pracy zawodowej związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Jest dyrektorem ds. naukowych Instytutu i kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu.

Pionier badań DNA w kraju dla potrzeb diagnostycznych, medyczno-sądowych oraz prekursor upowszechnienia diagnostyki molekularnej (odcisk genetyczny 1987; łańcuchowa reakcja polimerazy PCR 1989). Zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk. Prace z zakresu biotechnologii medycznej stanowią obecnie główny nurt zainteresowań i obejmują uzyskiwanie transgenicznych zwierząt jako bioreaktorów do wytwarzania peptydów (króliki, kozy) oraz tkanek dla potrzeb ksenotransplantacji (świnie). Opatrunki biologiczne ze skóry transgenicznych świń zostały wielokrotnie zastosowane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. Brał udział w opracowaniu preparatu przeciwbólowego na bazie konopi, przygotowaniu przeciwpróchniczej szałwii, funkcjonalnych nano- i mikromateriałów włókienniczych, biotechnologicznej konwersji glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych oraz opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta.

Prof. Słomski jest autorem 17 książek oraz ponad 300 prac naukowych. Promotor 30 przewodów doktorskich oraz 104 prac magisterskich. Członek Rad Naukowych: Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (przewodniczący od 2015), Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (przewodniczący od 2009), Instytutu Zootechniki – PIB oraz Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Komisji ds. GMM i GMO w Ministerstwie Środowiska i Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, członek założyciel Kolegium Medycyny Laboratoryjnej (Zarząd) i Polskiego Tow. Genetyki Człowieka, członek Polskiego Tow. Genetycznego, Polskiego Tow. Biochemicznego.

Uczestniczył w realizacji 44 projektów badawczych. Wykształcił ponad 1000 uczestników 25 edycji Szkół Letnich. Delegat PAN i rządu na Konferencjach ONZ w Genewie o zakazie stosowania broni biologicznej i toksykologicznej (ponadto Warszawa, Pekin, Monachium). Przebywał na stażach naukowych na Uniwersytetach Chicago, Illinois, Harvard i Getyndze. Biegły sądowy od 1992.

Motto profesora:
Wiele nauczyłem się od moich nauczycieli, więcej od kolegów, najwięcej od mych uczniów.

Powrót