Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Instytucie IGC PAN

Podpisaliśmy LIST INTENCYJNY w sprawie utworzenia Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE i udziału w regionalnej sieci Punktów Kontaktowych (koordynator – Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo Technologiczny) będącej Regionalnym Punktem Kontaktowym na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Celem działania Punktu będzie wspomaganie uczestnictwa polskich podmiotów w programach ramowych Unii Europejskiej. Za  funkcjonowanie Punktu w Instytucie odpowiedzialna jest Pani Magda Miller.

http://rpk.ppnt.poznan.pl/orpk-siecpunktow.php

Powrót