Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 10 i PRELUDIUM 10

Dwa projekty badawcze złożone przez pracowników naszego Instytutu zostały zakwalifikowane do finansowania przez NCN w ramach OPUS i PRELUDIUM:

Dr Monika Frączek otrzymała finansowanie na projekt pt.: „Weryfikacja hipotezy stresu oksydacyjnego, apoptozy i czynnika immunologicznego jako mechanizmów odpowiedzialnych za niską jakość nasienia u mężczyzn narażonych na szok temperaturowy jąder”.

Mgr Ewelina Kałużna otrzymana finansowanie na projekt badawczy pt.: „Ocena znaczenia miRNA-335-5p w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu PNPLA3 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C”.

Powrót