Nowe projekty badawcze w IGC PAN

Trzy nowe projekty badawcze pracowników IGC PAN uzyskały dofinansowanie w ramach programów Narodowego Centrum Nauki.

SONATA 14

FIBROdrive – definicja roli fibroblastów w różnicowaniu tkanki serca. Ocena mechanizmu wpływu komorowo-specyficznych fibroblastów na specjalizację kardiomiocytów z wykorzystaniem inżynierii tkankowej w modelu serca człowieka

Kierownik: dr Tomasz Kolanowski, Zakład Patologii Molekularnej

OPUS 16

Nierozwikłane zagadki molekularnych podstaw pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) – identyfikacja dużych delecji genomowych i izoform transkryptów.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz, Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej

OPUS 16

Wielopoziomowe badanie molekularne na podstawie laserowej mikrodysekcji rogówek w celu identyfikacji biomarkerów i celów terapeutycznych w stożku rogówki.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka, Zakład Genetyki Nowotworów
(projekt realizowany z konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym)

Powrót