Prof. dr hab. n.med. Andrzej Pławski przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Na Walnym Zebraniu członków Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce w dniu 11.01.2023 powołano prof. Andrzeja Pławskiego na stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej na lata 2023 – 2026.

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów i samodzielnych pracowników nauki wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej. Do jego najważniejszych statutowych zadań należy:
– działanie na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce,
– kształtowanie modelu działania i współdziałania wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej w sposób zapewniający największą efektywność w diagnostyce,
– rozwój wiedzy i praktyki laboratoryjnej,
– oddziaływanie na treść i formy kształcenia przeddyplomowego,
– wyznaczanie kierunków i programów ustawicznego szkolenia podyplomowego we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej,
– promocja aktywności naukowej we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej.

Powrót