Dr hab. Maciej Giefing w Radzie Wydziału Lekarskiego I.

Dr hab. Maciej Giefing z Zakładu Genetyki Nowotworów został przyjęty
w skład Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Powrót