Prof. Maciej Kurpisz Prezesem PTIDiK, dr Marzena Kamieniczna – skarbnikiem ZG PTIDiK

Prof. Maciej Kurpisz został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, a dr Marzena Kamieniczna Skarbnikiem Zarządu Głównego PTIDiK na kadencję 2021-2023.

Powrót