Prof. Marzena Gajęcka w Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce

W dniu 5 grudnia 2017 r. prof. Marzena Gajęcka została powołana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w skład Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w UMP w Poznaniu.

Powrót