Prof. Michał Witt redaktorem specjalnego zeszytu w IJMS

Prof. Michał Witt został zaproszony do podjęcia się obowiązków redaktora gościnnego (Guest Editor) specjalnego zeszytu czasopisma International Journal of Molecular Sciences (IF: 4.556, ISSN 1422-0067) pod tytułem „Primary Ciliary Dyskinesia: Genetics, Diagnostic and Therapeutic Perspectives”. Współredaktorami zeszytu (Guest Co-Editors) są prof. Ewa Ziętkiewicz i dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło. Według wstępnych ustaleń zeszyt ma się ukazać w połowie roku 2021.

Powrót