Prof. Ryszard Słomski ekspertem „IAP MEMBER ACADEMY FOCAL POINT”

Prof. Ryszard Słomski został powołany na eksperta organizacji InterAcademy Partnership (IAP) i będzie pełnił funkcję „member academy Focal Point”. Aktywność będzie związana z działalnością IAP Biosecurity Working Group (BWG), w której pracach prof. Słomski uczestniczył od wielu lat. Zagadnienia będą obejmowały również obecne zagrożenia związane z pojawieniem się COVID-19.

Powrót