Staramy się o Logo HR Excellence In Research

W ramach przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej o przyznanie Instytutowi logo „HR Excellence in Research”, IGC PAN podpisał deklarację poparcia dla „Europejskiej karty naukowców” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”.  

Przyjmując Kartę i Kodeks, Instytut uznaje wartość ujętych w nich zasad i dobrowolnie zobowiązuje się do ich stosowania. Zasady Karty i Kodeksu są zgodne z polityką IGC PAN, która ma zwiększyć atrakcyjność Instytutu dla badaczy, oferując im korzystne warunki pracy, podnosząc jakość badań i innowacji oraz zwiększając mobilność międzynarodową. Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Instytut zamierza promować współpracę międzynarodową i przyczynić się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego europejskiego rynku pracy dla badaczy.

 

Powrót