Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz immatrykulacja nowych uczestników Studium Doktoranckiego.

W dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 11.00 w w Auli Dużej IChB PAN przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19 odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz immatrykulacja nowych uczestników Studium Doktoranckiego.

 

Powrót