Wsparcie unijne na laboratorium COVID-19 IGC PAN

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że przystąpił do realizacji Projektu Partnerskiego nr RPWP.07.02.02-30-0001/20 pt: „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym w Projekcie jest Województwo Wielkopolskie.

Uzasadnienie przystąpienia do realizacji Projektu: zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.

Powrót