Nowy grant badawczy w IGC PAN

Nowy projekt badawczy naukowców IGC PAN uzyskał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki.

OPUS 24

Tytuł projektu: Identyfikacja genów i mechanizmów leżących u podstaw nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T.
Kierownik: Dr hab. Małgorzata Dawidowska
Dofinansowanie: 2 148 623 PLN

Powrót